POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

APAG Pardubice - TP1 - HTÚ

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice
Termín stavby: 2014

Po skrývce ornice na ploše 10 000 m2 a odtěžení 11 000 m3 zeminy proběhla vápenná stabilizace parapláně do hloubky 50 cm a cementová stabilizace zeminy ve dvou vrstvách po 30 cm. Po navezení ochranné vrstvy ze štěrkodrti byla plocha připravena na druhou etapu výstavby.

Rozsah prací - příprava plochy pro výstavbu haly:

  • skrývka ornice
  • odtěžení a přemístění zeminy na mezideponii
  • vápenná stabilizace parapláně
  • cementová stabilizace zeminy ve dvou vrstvách
  • ochranná vrstva upravené zeminy ze štěrkodrti