POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

APAG Pardubice - TP2 - Generální dodavatel

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice
Termín stavby: 2014

Zastavěná plocha výrobní haly je 4 155 m2 a obestavěný prostor je 41 550 m3. Celý objekt je založen na 85 ks pilot o délce od 3 m do 7 m a průměru 600 mm a 900 mm. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými sloupy průřezů 400/400 mm, 400/500 mm, 500/600 mm a 500/700 mm. Střešní konstrukce objektu je tvořena železobetonovými vazníky ukládanými po šesti metrech ve spádu na rozpon 12 m, 24 m a 30 m. Střešní plášť o ploše 1 560 m2 se skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.

Objekt administrativy je dvoupodlažní a rozkládá se nad obdélníkovým půdorysem 12 m x 66 m. Obvodový plášť se skládá z vodorovně kladených tepelně izolačních sendvičových panelů s povrchovou úpravou. Panely jsou navrženy v tl. 200mm s výplní minerální vlnou – 790 m2.

Objekt výrobní haly je jednopodlažní a rozkládá se nad obdélníkovým půdorysem s maximálními osovými rozměry 54 x 60 m. Obvodový plášť výrobní haly je navržen jako kazetový systém. Do C-kazety se vkládá dvojí typ izolace, která je uzavřena vnějším svislým lakovaným trapézových plechem – 1 560 m2.

Podlaha o ploše 4 080 m2 v objektu je tvořena drátkobetonovou deskou s rozptýlenou výztuží tl. 150-160 mm (vláknobeton). Vnitřní dělící příčky jsou navrženy ze sádrokartonu s nosnou ocelovou konstrukcí v celkové tloušťce 150 mm a celkové plochy 6 400 m2. Podhled je zavěšený kazetový v rastru 600x600 mm o ploše 1 640 m2. V čistých provozech je navrhnutý speciální rastrový podhled 600x600mm ukotvený do pomocné ocelové konstrukce s délkou závěsu 5 m o ploše 2 300 m2. Nášlapné vrstvy podlah jsou od keramické dlažby, PVC, koberce v administrativní části po prostory výrobní haly, kde nášlapnou vrstvu tvoří přímo povrch drátkobetonové desky s povrchovou úpravou vsypem a epoxidovým nátěrem. V čistém provozu je navržena antistatická ESD stěrka - 2 300 m2.

Rozsah prací:

 • založení objektu - piloty
 • prefabrikované konstrukce základových nosníků, sloupů, vaznic, ztužidel a obvodových nosníků
 • ocelová konstrukce a zámečnické konstrukce
 • kazetový systém obvodového pláště s trepézovým plechem a sendvičové fasádní panely včetně klempířských výrobků, střešní trapézový plech
 • hydroizolace, tepelná izolace podlahy a střechy
 • drátkobetonové deska podlahy, protiprašný a epoxidový nátěr, PVC, keramická dlažba, koberec, zdvojená antistatická podlaha, malby, keramický obklad
 • antistatická epoxidová stěrka
 • sádrokartonové příčky, kazetový podhled, kazetový podhled CLIP-IN (do čistého prostoru)
 • plastové a hliníkové výplně otvorů (okna, dveře)
 • vnitřní dřevěné obložkové dveře, ocelové dveře s požární odolností
 • bezpečnostní filtr (airlock), rychloběžná a sekční vrata
 • inženýrské sítě - plynovodní přípojka, vodovodní přípojka pro halu a pro nadzemní hydranty, přípojka splaškové kanalizace, retenční nádrž pro vypouštění dešťové vody, kanalizace areálových komunikací vč. odlučovače ropných látek, přípojka silnoproudu, areálové rozvody osvětlení a kamerového systému
 • vnitřní rozvody plynu, ZTI, ÚT, slaboproudu, silnoproudu, vzduchotechniky, stlačeného vzduchu, dusíku
 • areálové komunikace, oplocení včetně vjezdové brány

Cena bez DPH:   97 036 524 Kč