POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Konverze kostela na multifunkční kulturní centrum

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: Obec Mělnické Vtelno
Termín stavby: 2014

V roce 2014 jsme prováděli rekonstrukci původního evangelického kostela v obci Mělnické Vtelno. Stávající stavba vznikla radikální přestavbou starší modlitebny vystavěnou místními evangelíky v roce 1786. Původní modlitebna byla strohá plochostropá stavba na obdélném půdorysu s malými okny a vstupem. Modlitebna má na obou kratších stranách vloženy velké dřevěné kruchty, které zásadně zvyšují její kapacitu. V roce 1865 prošel kostel radikální přestavbou. Nejnápadnější je věž, kterou bylo opatřeno severní průčelí a dvě masivní patrové předsíně, které ji podepírají po stranách.  V pravé je instalováno schodiště na severní kůr a věž, levá je prázdná.  Při této úpravě byla malá okna nahrazena třemi páry vysokých lunetových oken, prolomenými na obou dlouhých stranách půdorysu, v prostoru pod věží vznikl nový, severní portál.

V roce 2014 proběhla kompletní rekonstrukce kostela, který byl v sedmdesátých letech dvacátého století odsvěcen a od té doby chátral. Fasáda objektu byla zrestaurována, stejně tak jeho vnitřní omítky, malby a krov věže. Od nynějška bude areál původně evangelického kostela sloužit jako kulturní centrum rozšířené o přístavbu kavárny a amfiteátru. Prostor lodě kostela bude sloužit jako výstavní síň, ale také i jako přednáškový sál. Zázemí celého areálu je situováno do přilehlé nově postavené dřevostavby sloužící jako kavárna a sociální zázemí.

Nedílnou součástí celého areálu je amfiteátr sloužící k pořádání různých kulturních akcí.

Rozsah prací:

 • dodávka a montáž nového oplechování věže kostela
 • nová venkovní fasáda včetně detailního opracování říms, ostění a šambrán
 • restaurátorské práce
 • výstavba vazníkové konstrukce včetně zelené střechy
 • výstavba nové kavárny napojené na stávající kostel
 • ozdobné klempířské práce na kavárně (svody, kotlíky, lišty, lemy atiky)
 • monilitické konstrukce (amfiteátr elipsovitého tvaru)
 • dodávka a montáž truhlářských konstrukcí (okna, dveře, podlahy, lavice, obložení, pódium)
 • dodávka a montáž zámečnických konstrukcí (treláže, branky, zábradlí, madla, obruby)
 • dodávka a montáž kamenných konstrukcí (ostění, podlahy, schody, kamenné koruny)
 • elektroinstalace v celém areálu, zdravotně technická instalace, venkovní kanalizace
 • venkovní úpravy terénu, výstavba chodníkových ploch a parkovacích stání

Cena bez DPH:   9 297 452 Kč