POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

NOVOSTAVBA KULTURNÍHO A SPOLEČENSKÉHO CENTRA Obec Staré Hradiště

Typ: generální dodávky staveb
Investor: Obec Staré Hradiště
Termín stavby: 06/2019-08/2020

První, administrativní část se nachází v 1. NP a je zde obecní úřad. Vstup do obecního úřadu je ze zádveří  hlavního vstupu od západní části parkoviště. Obsahuje čtyři kanceláře se zázemím a velkou jednací místnost, která může sloužit i samostatně pro malé společenské akce s přístupem přímo ze zádveří.

Druhý celek je komerční prostor také v  1. NP, ale ve východní a jižní části objektu s přímými vstupy z venkovního prostoru. Zde bude restaurační zařízení se zázemím (kuchyně a sociální zařízení).

Třetí celek tvoří společenský sál ve 2. NP. Vstup do sálu je ze zádveří do haly se schodištěm, výtahem a šatnou. Prostor je otevřený do druhého podlaží, kde se nachází předsálí s barem, posezením a sociálním zařízením. Vstup do sálu je z čelní strany v podélné ose budovy.

Sál je dimenzovaný pro 150 osob na společenské akce a ve stejném počtu při divadelním uspořádání. V protější straně sálu je umístěno zvýšené jeviště bez provaziště. Jeviště má samostatný přístup z chodby podél sálu, určené pro účinkující, pro než byly vybudovány dvě šatny s hygienickým zázemím. Na šatny navazuje zázemí baru s malou přípravnou a šatnou pro personál.

Celý objekt je bezbariérový. V přízemí objektu je umístěn osobní výtah a samozřejmostí jsou v obou podlažích toalety pro imobilní občany.

V rámci připojení objektu na technickou infrastrukturu byla vybudovány nové přípojky elektro NN, vodovodu, kanalizace a plynu.

Postavena byla nová parkoviště pro osobní vozidla, a to v západní a východní části zastavěného pozemku.

Finanční objem - 57,8 mil. Kč bez DPH