POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Přístavba ZÁKLADNÍ ŠKOLY PARDUBICE - SVÍTKOV

Typ: generální dodávky staveb
Investor: Statutární město Pardubice
Termín stavby: 12/2018 – 07/2020

Realizací došlo k vyřešení situace budoucího nárůstu obyvatel (rodin s dětmi) v nově plánované satelitní části Svítkov za Plochodrážním stadionem.

V západní části stávající budovy je součástí přístavby družina se čtyřmi učebnami, sociálním zařízením a místo původního bytu pro školníka vznikly prostory pro učitele (kanceláře a šatny). Hlavní objekt je tvořen jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími. Ve 3.NP a 2.NP se nachází sedm nových učeben, tři kanceláře, ředitelna a zasedací místnost.

V 1.NP je vstupní hala s přechodem do předsálí jídelny, kde je umístěna velká knihovna, šatna a kancelář vedoucí jídelny. V další části je kapacitně rozšířená jídelna. Součástí jídelny je zrekonstruovaná kuchyň s novým zařízením. V 1.PP je zázemí kuchařek s denní místností a skladovací prostory pro potraviny. 

Stavebně je hlavní objekt založen na pilotech, družina pak na patkách s pasy. Jedná se o kompletní monolit v kombinaci stěny, sloupy, stropy. Součástí objektu je spojovací krček mezi starou a novou částí, který ve všech třech podlažích umožňuje přechod suchou a čistou nohou. Vytápění je nově připojeno na stávající kotelnu a v hlavní budově řešeno klasicky radiátory, v družině pak topnými lavicemi.

Objekt je vybaven i VZT rekuperací, pro nucenou výměnu vzduchu celého objektu včetně kuchyně. Škola je elektronicky střežena, jak zabezpečovacím, tak kamerovým systémem. Nově pak vznikly prostory zpevněných ploch před objektem pro veřejnost, které je možné využívat k odpočinku a relaxaci.

Finanční objem - 100 mil. Kč