POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hlinsko – Blatno

Typ: generální dodávky staveb
Investor: Město Hlinsko
Termín stavby: 01/2020 - 08/2020

Součástí opravy stávajícího dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou byla přístavba garáže pro pomocnou techniku ve východní části a šaten vybavených sociálním zázemím v jižní části objektu. První nadzemní podlaží slouží především pro parkování služebních vozů a hlavní zázemí velitele včetně sociálních prostor. Druhé nadzemní podlaží je určeno pro odbornou přípravu mužstva, doplněno menším sociálním zázemím a vstupem na jižní terasu o ploše 75 m2.

Stávající budova byla nepravidelného tvaru a doplněním přístaveb došlo ke zvětšení půdorysných rozměrů. Dominantou budovy je věž určená ke skladování hasiva a sušení hadic, která svojí výškou čtrnáct metrů přesahuje hřeben hlavní budovy o čtyři metry. Bylo provedeno celkové podřezání a zaizolování objektu včetně odvodnění okolního svahu a ploch drenážním systémem. Celá budova byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem z šedého polystyrenu, byla osazena nová plastová okna, hliníkové vstupní dveře a skládací vrata do garáží.

Jako nová stření krytina na sedlové střeše byla zvolena plechová tašková krytina. Vytápění objektu je zajištěno kombinací podlahového vytápění a deskových radiátorů, jako zdroj tepla pracuje kombinovaný kondenzační kotel s výměníkem. Součástí rekonstrukce je i zbudování nových venkovních zpevněných ploch a úprava okolního svažitého terénu v jižní části.

Finanční objem: 16 mil. Kč bez DPH