POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Sál zastupitelstva Pardubického kraje

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: Pardubický kraj
Termín stavby: 09/17 – 02/19

Cílem úprav byla obnova sálu a jeho modernizace. Dispozičně bylo otočeno celé uspořádání sálu o 180 °. Hlavní prvkem nového mobiliáře jsou jednací stoly, které jsou vybaveny technickým zařízením v podobě hlasovacího  zařízení, síťových a elektrických zásuvek. Interiér byl doplněn audiovizuální technikou, osvětlením s LED zdroji a římským roletami pro zastínění oken.

Výrazným interiérovým prvkem je textový pás s názvy měst a míst Pardubického kraje.

Cena díla: 12,9 mil. Kč bez DPH

Rozsah prací:

  • Bourací a stavební práce
  • Dodávka a montáž mobiliáře
  • Dodávka a montáž audiotechniky a videotechniky
  • Dodávka a montáž vzduchotechniky
  • Dodávky elektroinstalace, osvětlení, zastínění, nové podlahy, obložení sálu