2 2 POVOLEN DOWNLOAD
3 3 POVOLEN DOWNLOAD
4 4 POVOLEN DOWNLOAD
5 5 POVOLEN DOWNLOAD
6 6 POVOLEN DOWNLOAD
7 7 POVOLEN DOWNLOAD
8 8 POVOLEN DOWNLOAD
9 9 POVOLEN DOWNLOAD
11 11 POVOLEN DOWNLOAD
12 12 POVOLEN DOWNLOAD
13 13 POVOLEN DOWNLOAD
14 14 POVOLEN DOWNLOAD

Sklad mražených potravin

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: MD logistika a.s.
Termín stavby: 08/2016 - 04/2017

Popis:

Navrhovaná stavba je jednopodlažní ocelová velkokapacitní hala opláštěná tepelně izolačními sendvičovými panely. Hala slouží pro skladování mražených potravin. Před halou je expediční nakládací rampa s jedněmi sekčními vraty vybavenými nakládacím vyrovnávacím můstkem. Skladová hala je mrazírenskými dveřmi (vraty posuvnými) propojena s expediční nakládací rampou příjmu a dalšími dveřmi (vraty rolovacími) na stávající expediční (automobilovou) rampu mrazírenské haly. Hala je bez oken. Sloupy jsou umístěny pouze vně po obvodu haly a neomezují tak umístění regálů.

Uvnitř haly s předpokládanou teplotou cca -24°C jsou zmrazené potraviny skladovány na EUR paletách rozměru 800 x 1200 x 2200 mm v regálovém systému, který umožňuje umístění celkem max. 4151 ks palet až v pěti výškových úrovních nad sebou. Šířky uliček mezi regály umožňují obsluhu vysokozdvižným vozíkem.

Vnitřní rozměry haly jsou: 51,08 x 39,10 m, světlá výška 13,00 m. Expediční rampa s vnitřní teplotou +3°C s vnitřními rozměry 21,68 x 7,16 m je s šikmým stropem se světlou výškou min. 4,00 m. Na rampě je možné umístit až 32 palet v jedné úrovni. Prostor slouží jako manipulační plocha.

Součástí dodávky regálového systému je vysokozdvižný vozík, který má k dispozici na JV rohu budovy venkovní částečně zastřešenou plochu mimo mražený prostor velikosti cca 5x4 m s výškou cca 5 m pro možnost údržby. Nabíjení baterie vozíku je prováděno ve stávající nabíjecí stanici umístěné ve stávající mrazírenské hale. Vozík se pohybuje po definovaných drahách pojezdu, indukční navádění je zafrézováno do podlahy. Rovinnost podlahy je dle požadavků normy DIN 15 185, která se zabývá kontrolou podlah ve vysokoregálovém skladu. Norma udává tolerance pro regálové systémy, vedení vysokozdvižných vozíků a tolerance pro rovinatost podlahy v uličkách. Dále jsou součástí regálového systému ochranné sloupky přede dveřmi.

Ve spojovacím krčku mezi novou a stávající halou jsou zřízeny dvě malé technické místnosti rozvoden. Je zde umístěno zařízení EPS, UPS a rozváděče elektro.

Rozsah prací:

 • Demolice původního objektu
 • Zemní práce, hlubinné zakládání – piloty
 • Monolitické konstrukce – železobetonová opěrná stěna, základ pod můstek
 • Nosný skelet z ocelových konstrukcí do mrazících prostor (- 24 °C), včetně zámečnických prvků (lávky, zábradlí, schodiště, apod.) a klempířských prvků
 • Provedení opláštění ze sendvičových panelů a trapézových plechů
 • Provedení střešní krytiny včetně zateplení a hydroizolační fólie FATRAFOL
 • Provedení tepelné izolace podlah (XPS 500 kPa) a hydroizolace podlah
 • Provedení podloží podlah Edef2 > 110 MPa, poměr Edef2/Edef1 ≤ 2,2
 • Provedení obraceného podlahového topení REHAU (zabraňuje promrzání podloží)
 • Provedení bezespáré drátkobetonové podlahy v rovinatosti dle DIN 15 185 a VDMA směrnic v systému „WET to WET“
 • VZT (samočinné odvětrávací zařízení pro odtah kouře a tepla) EPS, UPS
 • Silnoproudé rozvody, LED osvětlení do mrazících prostor (- 24 °C)
 • Protipožární nátěry podle ETAG, protipožární ucpávky HILTI, Blower door test
 • Provedení technologie chlazení a mrazení
 • Dodávka a montáž chladírenských a mrazírenských dveří a vrat
 • Dodávka a montáž protipožárních uzávěrů (vrat)
 • Dodávka a montáž mrazírenských rychloběžných vrat (do – 30 °C), nakládacího můstku

Celková cena bez DPH: 58 879 275,- Kč