Výstavba nového skladu mražených potravin v areálu MD logistika, a.s. Dašice

Typ: Pozemní stavby
Investor: MD Logistika a.s.
Termín stavby: zahájení 15. 04. 2021

Výstavba mrazírenské komory C10 v areálu MD logisticky v Dašicích je téměř hotová.

Mrazírenská komora C10 nabídne v základním uspořádání 3692 paletových míst při standardní teplotě -24° Celsia. Sklad díky svému vnitřnímu prostoru o objemu 33 900 metrů krychlových pojme zhruba 112 plných kamionů zboží a zvýší tak kapacitu MD logistiky pro mražené zboží.

Rozsah prací:

 • Zemní práce, hlubinné zakládání – piloty
 • Monolitické konstrukce – železobetonová opěrná stěna, základ pod můstek
 • Nosný skelet z ocelových konstrukcí do mrazících prostor (- 24 °C), včetně zámečnických prvků (lávky, zábradlí, schodiště, apod.) a klempířských prvků
 • Provedení opláštění ze sendvičových panelů a trapézových plechů
 • Provedení střešní krytiny včetně zateplení a hydroizolační fólie BAUDER THERMOFOL
 • Provedení tepelné izolace podlah (XPS 500 kPa) a hydroizolace podlah
 • Provedení podloží podlah Edef2 > 110 MPa, poměr Edef2/Edef1 ≤ 2,2
 • Provedení obraceného podlahového topení REHAU (zabraňuje promrzání podloží)
 • Provedení bezesparé drátkobetonové podlahy v rovinatosti dle DIN 15 185 a VDMA směrnic v systému „WET to WET“
 • VZT (samočinné odvětrávací zařízení pro odtah kouře a tepla) EPS, UPS
 • Silnoproudé rozvody, LED osvětlení do mrazících prostor (- 24 °C)
 • Protipožární nátěry podle ETAG, protipožární ucpávky HILTI
 • Provedení technologie chlazení a mrazení
 • D+M protipožárních uzávěrů (vrat)
 • Přeložka vodovodu a kanalizace

Finanční objem zakázky: 68 708 693,40,- Kč bez DPH