POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

01 Rekonstrukce stŕediska strojního a dopravy, 02 Stavební úpravy a nástavba skladu a garáží

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: VAK a.s. Pardubice
Termín stavby: srpen 2015 – prosinec 2016

Rozsah prací:

SO02

 • Demolice části stávajícího objektu
 • Založení budoucího objektu na ŽB patkách
 • Výstavba ocelového halového objektu opláštěného sendvičovými panely
 • Plastové a hliníkové výplně otvorů
 • Sekční vrata
 • Drátkobetonová podlaha
 • Technologické vybavení objektu – mycí linka

SO01

 • Bourací práce
 • Rekonstrukce kanceláří a dílen
 • Vestavba 2.NP do stávajícího objektu
 • Vnitřní zateplení střešních lunet
 • Vnější zateplení pláště budovy
 • Kompletní rekonstrukce střešního pláště nad šatnami
 • Plastové a hliníkové výplně otvorů
 • Sekční vrata
 • Montážní jáma vč. technologického vybavení
 • Pokládka povlakových podlah
 • Pokládka dřevěné špalíkové dlažby

Společné pro oba objekty

 • Slaboproudé a silnoproudé instalace
 • Vzduchotechnika
 • Zdravotechnika a vytápění
 • Provedení okapového chodníku a asfaltových povrchů

Popis:

První etapa, celkové rekonstrukce dvou objektů v areálu VAK Pardubice, zahrnovala částečnou demolici stávajících skladů a následnou výstavbu ocelového halového objektu opláštěného sendvičovými panely. Současně probíhala rekonstrukce části přístavku, který zůstal zachován. V objektu byly následně provedena podlahy, výplně otvorů a kompletní dodávky technologických částí. Realizace této etapy probíhala 6 měsíců.

Další etapou byla rekonstrukce střediska dopravy a dílen, která započala bouracími pracemi a vestavbou ocelobetonového stropu, v části sloužící jako kanceláře. Následně probíhali montáže podlah, vyzdívek, výplní otvorů a zateplení vnitřního stropu. V části autodílna byla provedena montážní jáma vč. technického vybavení. Objekt byl následně zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05-2007. Po dokončení technologických profesí následovali pokládky povlakových podlah a dřevěné špalíkové dlažby v částí zámečnické dílny. Realizace této části probíhala 10 měsíců.

Cena díla: 25.8 mil. Kč