Realizované stavby

APAG Pardubice - TP2 - Generální dodavatel

Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice

Předmětem druhé etapy, kterou jsme realizovali ve sdružení s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, je novostavba výrobního areálu (na výrobu a vývoj elektronických systémů pro automobilový průmysl) s výrobní a administrativní částí, včetně doprovodné infrastruktury, parkovacích a skladovacích ploch. Více


Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy

Investor: Hlavní město Praha, Městská část Praha 17

Novostavba HZ je čtvercového půdorysu založená na železobetonových pasech a desky. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Zastavěná plocha je 622m2, zastavěná plocha zpevněných ploch je 607m2 a obestavěný prostor je 7 500m3. Více


MĚLNÍK - dostavba kanalizace

Investor: CGM Czech a.s.

Předmětem byla dostavba kanalizačních stok v rámci stavebního celku SO 01 včetně šachet, odboček, kompletních zemních prací apod. Realizovali jsme kanalizační stoky v ulicích Trojická, Kokořínská, Zemědělská, Šeříková a Liliová. Více


Mateřská škola a družina Odolena Voda - stavební práce

Investor: Město Odolena Voda

Jedná se o přístavbu nové MŠ a Družiny k ZŠ Odolena Voda. Objekty jsou navrženy, jako dvoupodlažní, přičemž v jednom objektu je provozována zvlášť dvě oddělení MŠ a v druhém čtyři oddělení družiny, která je spojena ve 2.NP novým propojovacím krčkem se ZŠ. Více


První
2 3 4 5 6
Poslední