POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Nástavba mateřské školy ve Starém Hradišti

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: Obec Staré Hradiště
Termín stavby: 11/17 – 08/18

Nástavba zvyšuje kapacitu stávajícího objektu mateřské školy. Jedná se o energeticky pasivní budovu s pultovou střechou,  která  je osazena fotovoltaickými panely.

Bylo vybudováno nové exteriérové vstupní schodiště s rampou pro osoby se ztíženou schopností pohybu a orientace.

Cena díla: 16,68 mil. Kč bez DPH

Rozsah prací:

  • Nosná konstrukce z pórobetonových tvárnic
  • Ocelová konstrukce
  • Zateplení budovy kontaktním zateplovacím systémem
  • Pultová střecha
  • Sádrokartonové konstrukce
  • Dodávka a montáž vzduchotechniky a fotovoltaické elektrárny
  • Dodávka a montáž exteriérového vstupního schodiště s rampou