Provozovna Keřka – přístavba a stavební úpravy

Typ: Generální dodávky staveb
Investor: Vít Keřka Sluneční 244, 533 52 Staré Hradiště
Termín stavby: 2016

Rozsah prací :

 • Zemní práce a zakládání ze ztraceného bednění
 • Výstavba zděné přístavby z keramických tvárnic
 • Zastřešení jednoplášťovou plovou střechou z předpjatých dutinových panelů
 • Přepjaté stropní panely
 • Propojení stávajícího objektu s přístavbou
 • Provětrávaná fasáda z HPL desek
 • Provětrávaná fasáda z Tahokovu
 • Obvodové zdivo opatřeno teplenou izolací z fasádního EPS
 • Dodávka hliníkových výplní otvorů
 • Elektro
 • Vzduchotechnika
 • Zdravotechnika a vytápění
 • Měření a regulace
 • Pokládka velkoformátová dlažba
 • Malby

Cena díla: 6 194 635 Kč bez DPH
Termín realizace: 08. 06. 2015 – 09. 02. 2016
Místo provedení prací: Fáblovka č.p. 518, 53002 Pardubice - Polabiny

Popis:

Objekt přístavby je navržen jako jednoduchá kubická hmota měřítkem přiměřená ke stávajícímu objektu. Přístavba je složena ze středové vyšší části s výraznějším pojednáním fasády (skladbou provětrávané fasády z HPL desek) a s podstropním prosvětlovacím pásem. Propojení s původním objektem a vyřešení doplňkových prostorů je navrženo v rámci nižší hmoty, která ustupuje ze stavební čáry směrem do ulice a je opatřena opláštěním z tahokovu. Z hlediska provozu došlo k přeřešení části stávající dispozice a k rozšíření prodejní plochy doplněné o kancelář s jednací místností a o pomocný sklad. V hlavní části stávajícího objektu byl vytvořen otevřený prostor (odstranění kanceláře a hygienického zázemí), ve vedlejší části je zázemí prodejny včetně příjmu do servisu, šatna s hygienickým zázemím a sklad součástek.