Instalace OZE a snížení energetické náročnosti ZŠ M. Alše - část. výměna oken, zateplení tělocvičny, zateplení nové budovy ZŠ

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Městská část Praha - Suchdol
Termín stavby: 2013 - 2014

Rozsah prací:

 • generální dodávka revitalizace objektů: nové budovy ZŠ, tělocvičny
 • dodávka a montáž plastových oken a dveří
 • dodávka a montáž protipožárních ocelových dveří na požární schodiště
 • zateplení střešních konstrukcí včetně hydroizolací - plochá střecha
 • zateplení objektů KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 - 2007
 • rekonstrukce hromosvodů
 • rekonstrukce balkonů a lodžií
 • zámečnické konstrukce - zábrany do oken a oplechování komínu
 • provedení nového opláštění tělocvičny provětrávaným systémem FERMACELL
 • nové klempířské prvky
 • okapový chodník

Cena díla: 12.803.743,- Kč

Popis ZŠ M. Alše:

Stavebními úpravami se snižuje energetická náročnost budovy školy postavené v první polovině 90.let minulého století. Záměrem bylo v maximální možné míře zachovat stávající architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení objektu. V rámci snižování energetické náročnosti se jednalo zejména o výměnu veškerých výplní otvorů (okna, dveře), zateplení obvodového  a střešního pláště.

Jsou instalována nová plastová okna s izolačním dvojsklem a celkovým součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/(m2.K). Nové dveře s celkovým součinitelem prostupu tepla U = 2,3 W/(m2.K) v prostorech nevytápěných, nebo částečně vytápěných na styku s vnějším prostředím ve vytápěných místnostech s celkovým součinitelem prostupu tepla U = 1,2 W/(m2.K). Meziokenní vložky jsou vyzděny a zatepleny. Okna jsou otvíravá se sklápěcími křídly, zasklení je zdvojené. Okna v učebnách jsou zajištěna proti většímu otevření, aby byla eliminována nebezpečí vypadnutí žáka, dále budou vybavena mikroventilací a žaluziemi. Součástí prací je i dodávka a montáž vnitřních dřevotřískových parapetů.

Obvodové stěny jsou izolovány zateplovacím systémem (ETICS) s šedým pěnovým fasádním polystyrenem EPS tl. 140 mm se součinitelem tepelné vodivosti max λ = 0,032 W/(m.K) a se silikonovou omítkou (zrnitost 1,5 mm). Ostění, nadpraží a parapety oken budou zatepleny příložkami EPS v maximální tl., kterou dané místo dovolí, optimálně tl. 40 mm. Aplikovaný systém ETICS je certifikovaný – kvalitativní třída A dle CZB – v tomto případě je použit systém CAPAROL. Nové klempířské prvky jsou provedeny z poplastovaného plechu barvy dle RAL 9002.

Střecha objektu je dvouplášťová dřevěná větraná. Stávající hydroizolační vrstva střechy byla sejmuta v celé ploše a po realizaci je provedená nová hydroizolační vrstva (fólie tl. 1,5 mmm). Střecha je v rámci realizace projektu zateplena, tak aby tato konstrukce splňovala součinitel prostupu tepla, U = 0,12 W/(m2.K). Do vzduchové mezery je vložena vrstva minerální vaty s tl. 300 mm se součinitelem tepelné vodivosti max. λ = 0,039 W/(m.K).

Součástí realizace díla byla také rekonstrukce hromosvodů, okapový chodník a další související práce.