Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s.

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Pardubický kraj
Termín stavby: 2014

Objednatel potvrzuje, že provedené stavební práce byly provedeny řádně a odborně.

Rozsah prací:

  • generální dodávka revitalizace objektů: MTZ, ředitelství, patologie a transf. stanice, objekt B
  • dodávka a montáž plastových oken a dveří
  • dodávka a montáž Al. dveří
  • zateplení střešních konstrukcí včetně hydroizolací
  • zateplení objektů KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 - 2007
  • rekonstrukce hromosvodů
  • nové klempířské prvky
  • okapový chodník

Cena díla: 14.052.820,- Kč