POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Regenerace bytového domu č.p. 112-114 v ul. Družstevní, Pardubice

Typ: Revitalizace panelových domů
Investor: Společenství vlastníků Družstevní 112-114, Pardubice
Termín stavby: 08/2016 – 10/2016

ROZSAH PRACÍ:

 • generální dodávka revitalizace obytného domu
  • zateplení objektu KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 – 2007
  • rekonstrukce a dodávka vnějších zámečnických konstrukcí
  • Al. Vstupní dveře
  • nové klempířské prvky
  • rekonstrukce hromosvodu
  • revitalizace lodžií
  • úpravy elektro
  • okapový chodník

 CENA DÍLA s DPH: 5 883 832 Kč