POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Rekonstrukce a zateplení výukového objektu EA, Univerzita Pardubice

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Univerzita Pardubice
Termín stavby: 2014

Rozsah prací:

  • statické zajištění vnějších panelů
  • sanace a reprofilace poškozených vnějších panelů
  • zateplení obvodového pláště
  • provedení nových klempířských prvků
  • modernizace vnitřního osobního výtahu
  • provedení nových povlakových podlah vnitřních schodišť
  • provedení nového okapového chodníku + terénní úpravy

Cena díla: 14.753.770,- Kč

Popis:

Hlavní náplní realizace bylo provedení statického zajištění vnějších panelů vč. následné sanace jejich degradovaných částí, po níž následovalo zateplení objektu za dodržení všech podmínek daných projektem a PBŘ. Nedílnou součástí těchto prací bylo provedení všech nových klempířských prvků.
Uvnitř objektu byla provedena modernizace jednoho z osobních výtahů a nové povlakové krytiny obou schodišť.
Z doby realizace jen montáž a demontáž lešení ukrojila cca 5 týdnů – půdorysné rozměry budovy 45*20 m s výškou 46 m a s členitým profilem pro jeho založení.