POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Revitalizace panelového bytového domu Rimavské Soboty 904-906, Kolín

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 904, 905, 906, ul. Rimavské Soboty, Kolín II
Termín stavby: 09/2016 - 08/2017

Rozsah prací:

  • Zemní práce, bourací práce, sanace
  • Zdění, vnitřní omítky
  • Kontaktní zateplovací systém v kvalitativní třídě A
  • Provedení tepelné izolace a izolace proti vodě na lodžiích, dodávka a montáž nové keramické dlažby
  • Dodávka a montáž plastových oken
  • Provedení nové střešní krytiny z folie PVC vč. zateplení
  • Dodávka a montáž zábradlí
  • Dodávka a montáž zasklení lodžií
  • Klempířské a zámečnické konstrukce
  • Elektromontážní práce

Celková cena bez DPH: 11 149 318,- Kč