POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Stavební úpravy a modernizace bytového domu Na Šancích čp. 1182-1184, Chrudim IV

Typ: Revitalizace panelových domů
Investor: Společenství vlastníků čp. 1182-1184, Na Šancích, Chrudim Na Šancích 1183 537 05 Chrudim IČ: 04171594
Termín stavby: 2016

ROZSAH PRACÍ:

 • generální dodávka revitalizace obytného domu
  • zateplení objektu KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 – 2007
  • zateplení stropů technického podlaží
  • rekonstrukce a dodávka vnějších zámečnických konstrukcí
  • plastová okna
  • nové klempířské prvky
  • rekonstrukce hromosvodu
  • revitalizace lodžií
  • úpravy elektro
  • okapový chodník

CENA DÍLA s DPH: 11 767 011 Kč
CENA DÍLA bez DPH: 10 232 183 Kč
TERMÍN REALIZACE:  duben 2016 – září 2016
MÍSTO REALIZACE: bytový dům – objekt č.p. 1182-1184, ul. Na Šancích, Chrudim

Objednatel potvrzuje, že provedené stavební práce byly provedeny řádně a odborně.