POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Stavební úpravy a modernizace bytového domu Rooseveltova 780 – 782 v Chrudimi

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Společenství vlastníků čp. 780-782, ul. Rooseveltova, Chrudim III
Termín stavby: 05/18 – 10/18

Předmětem realizace byla generální revitalizace panelového domu, spočívající především v provedení kontaktního zateplovacího systému, zateplení a hydroizolaci ploché střechy, výměně výplní otvorů a opravě lodžií s výměnou zábradlí.

Cena díla: 10,6 mil. Kč bez DPH

Rozsah prací:

  • Zateplení objektu KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 – 2007
  • Zateplení a hydroizolace střešního pláště
  • Nové klempířské prvky
  • Plastové výplně otvorů
  • Dodávka a montáž hromosvodu
  • Oprava lodžií, dodávka a montáž zábradlí
  • Dlažby, nátěry, elektromontáže
  • Dodávka a montáž okapového chodníku