POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Stavební úpravy bytového domu Na Drážce 1561-1563 v Pardubicích

Typ: Revitalizace bytových domů
Investor: Společenství vlastníků, Na Drážce 1561-1563, Pardubice
Termín stavby: 04/19 – 10/19

Předmětem realizace byla generální revitalizace cihlového domu, spočívající především v provedení kontaktního zateplovacího systému, zateplení a hydroizolaci ploché střechy, kompletní výměně výplní otvorů a rekonstrukci lodžií.

Cena díla: 17,9 mil. Kč bez DPH

Rozsah prací:

  • Zateplení objektu KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 – 2007
  • Zateplení a hydroizolace střešního pláště
  • Nové klempířské prvky
  • Plastové výplně otvorů
  • Dodávka a montáž hromosvodu
  • Oprava lodžií, dodávka a montáž zábradlí a zasklení
  • Dlažby, nátěry, elektromontáže
  • Dodávka a montáž okapového chodníku