POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Zateplení BD čp. 164 a čp. 165 ve Vysoké nad Labem

Typ: Revitalizace panelových domů
Investor: Společenství vlastníků jednotek Vysoká nad Labem čp. 164 a 165 Typ. Revitalizace bytových domů
Termín stavby: září 2016 - březen 2017

Rozsah prací:

 • generální dodávka revitalizace obytného domu
  • zateplení objektu KZS ETICS v kvalitativní třídě A dle TP CZB 05 - 2007
  • výměna části plastových výplní otvorů
  • montáž hliníkových výplní otvorů
  • zateplení + nový střešní plášť z PVC folie
  • nové klempířské prvky
  • nové zámečnické výrobky
  • rekonstrukce hromosvodu

čp. 164    

cena díla: 3 833 156 Kč bez DPD

čp. 165    

cena díla: 3 894 743 Kč bez DPH

Popis prací:

V rámci realizace bylo provedeno na obou BD zateplení obvodového pláště certifikovaným zateplovacím systémem.

Byla provedena výměna dosud nevyměněných výplní otvorů v 1.PP a ve společných prostorech- schodištích.

Na střeše objektu bylo provedeno zateplení včetně nové PVC krytiny, oplechování a bleskosvodů.

Součástí prací byly rekonstrukce jednak lodžií bytových i společných spočívající v kompletní výměně podlah a zábradlí.