Vodohospodářské stavby

Naší konkurenční výhodou je poskytování komplexních služeb zákazníkům. Nedílnou součástí nabízeného spektra služeb je budování inženýrských sítí a vodohospodářských staveb. Jsou to zejména vodovody, kanalizace, ČOV, komunikace a zpevněné plochy. Vodovody a kanalizace provádíme v rámci nové výstavby, ale také uskutečňujeme jejich opravu a rekonstrukce. Na zakázkách tohoto charakteru prokazujeme realizaci díla ve vysoké jakosti, využíváme moderní technologie a splňujeme tak všechny požadavky Vás, zákazníků.


Reference

MĚLNÍK - dostavba kanalizace

Investor: CGM Czech a.s.

Předmětem byla dostavba kanalizačních stok v rámci stavebního celku SO 01 včetně šachet, odboček, kompletních zemních prací apod. Realizovali jsme kanalizační stoky v ulicích Trojická, Kokořínská, Zemědělská, Šeříková a Liliová. Více