POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

MĚLNÍK - dostavba kanalizace

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: CGM Czech a.s.
Termín stavby: 2011 - 2012

V rámci stavby byly realizovány i veřejné části domovních přípojek. Trasy jednotlivých stok byly vedeny jak ve stávajících komunikacích, tak v nezpevněných plochách (zahradách, polích). Součástí díla bylo i uvedení veškerých ploch do původního stavu, tedy bylo zde nutné frézovat vozovky a následně provést pokládku nových živičných vrstev v celkové ploše cca 2.000 m2. Kmenové stoky byly provedeny z kameniny DN 400 v délce cca 650bm a z plastového potrubí DN 400 v délce cca 500 bm. Jednotlivé přípojky na kmenových stokách byly z kameniny DN 150 až 250 v délce cca cca 280 bm a z platového potrubí DN 150 v délce cca 250 bm.

Rozsah prací:

  • zemní práce pro pokládku kanalizačního potrubí s přípojkami
  • pokládka kanalizačního potrubí z kameniny s přípojkami a revizními šachtami
  • pokládka kanalizačního potrubí z PVC s přípojkami a revizními šachtami
  • zahrnutí po vrstvách, hutnění a stabilizace komunikací
  • frézování komunikace a pokládka nových živičných vrstev
  • kanalizační řady B-7-13 ulice Kokořínská, B-7-13-3 ulice Zemědělská, B7-13-4 ulice Liliová, B7-13-4/1 ulice Liliová

Cena díla: 30.183.787,- Kč