POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

VESTEC - výstavba přípojky IS a NDA

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Ministerstvo obrany ČR
Termín stavby: 2011 - 2012

Rozsah prací:

  • nové páteřní rozvody vody a kanalizace
  • nový areálový rozvod NN
  • přípojky k jednotlivým objektům
  • rekonstrukce komunikace I třídy
  • dodání diesel agregátu (náhradní zdroj) pro areál
  • dokončení stavby - kolaudace díla

Cena díla: 8.916.022,- Kč