POVOLEN DOWNLOAD

VODOVOD VRBICE - přípojky

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Vrbice
Termín stavby: 2013

Rozsah prací:

  • zemní práce pro pokládku domovních šachet a přípojek včetně napojení na řád
  • pokládka vodovodního potrubí protlakem včetně osazení revizních šachet
  • zahrnutí po vrstvách, hutnění včetně stabilizace v komunikaci
  • frézování komunikace a pokládka nových živičných vrstev
  • dopravní značení

Cena díla: 1.154.259,- Kč