POVOLEN DOWNLOAD

VODOVOD VRBICE

Typ: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Vrbice
Termín stavby: 2013 - 2014

Rozsah prací:

  • zemní práce pro pokládku vodovodního potrubí včetně přívodu a napojení
  • pokládka vodovodního potrubí do otevřeného výkopu pluhováním
  • zahrnutí po vrstvách, hutnění a stabilizace komunikace
  • frézování komunikace a pokládka nových živičných vrstev
  • dopravní značení

Cena díla: 17.241.354,- Kč