Výrobní program

 • Generální dodávky staveb

  Dobré vybavení a vysoká odbornost našich pracovníků nám umožňují provádět dodávky staveb kompletně jako realizaci díla „ na klíč“.

 • Revitalizace bytových domů

  Významné místo v celkové produkci společnosti zaujímá odstraňování vad panelové výstavby, včetně statických a povrchových sanací objektů, a jejich následné zateplení.

 • Vodohospodářské stavby

  Nedílnou součástí nabízeného spektra služeb je budování inženýrských sítí a vodohospodářských staveb.

 • Projekční servis

  Jedna z částí servisu poskytovaného našim zákazníkům je zabezpečování plného rozsahu projekčních služeb.