Generální dodávky staveb

Dobré materiálové, strojní, ale hlavně profesní vybavení společnosti, které je zajištěno dlouholetým výběrem kvalifikovaných odborníků pro realizované stavební práce, nám umožňuje provádět dodávky staveb kompletně jako realizaci díla „ na klíč“. Díky neustálé podpoře zavádění nejmodernějších postupů prací a v souladu se zkušenostmi kvalitních stavbařů a manažerů dosahujeme vysoké produktivity práce při zachování náročných hledisek kvality práce s maximálním ohledem na životní prostředí a jeho ochranu. Vysoký standard našich prací potvrzuje stálý zájem o námi prováděné stavby, který je podpořen příznivými referencemi z řad spokojených zákazníků. Spolehlivá a rychlá práce profesionálů akciové společnosti MARHOLD si vysloužila uznání řady investorů z veřejné i soukromé sféry.


Reference

APAG Pardubice - TP1 - HTÚ

Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice

Akce APAG PArdubice byla rozdělena na dvě části. V první části jsme naší firmou realizovali hrubé terénní úpravy. Více


APAG Pardubice - TP2 - Generální dodavatel

Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice

Předmětem druhé etapy, kterou jsme realizovali ve sdružení s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, je novostavba výrobního areálu (na výrobu a vývoj elektronických systémů pro automobilový průmysl) s výrobní a administrativní částí, včetně doprovodné infrastruktury, parkovacích a skladovacích ploch. Více


Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy

Investor: Hlavní město Praha, Městská část Praha 17

Novostavba HZ je čtvercového půdorysu založená na železobetonových pasech a desky. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Zastavěná plocha je 622m2, zastavěná plocha zpevněných ploch je 607m2 a obestavěný prostor je 7 500m3. Více


Mateřská škola a družina Odolena Voda - stavební práce

Investor: Město Odolena Voda

Jedná se o přístavbu nové MŠ a Družiny k ZŠ Odolena Voda. Objekty jsou navrženy, jako dvoupodlažní, přičemž v jednom objektu je provozována zvlášť dvě oddělení MŠ a v druhém čtyři oddělení družiny, která je spojena ve 2.NP novým propojovacím krčkem se ZŠ. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední