Realizované stavby

Konverze kostela na multifunkční kulturní centrum

Investor: Obec Mělnické Vtelno

V roce 2014 proběhla kompletní rekonstrukce kostela, který byl v sedmdesátých letech dvacátého století odsvěcen a od té doby chátral. Fasáda objektu byla zrestaurována, stejně tak jeho vnitřní omítky, malby a krov věže. Od nynějška bude areál původně evangelického kostela sloužit jako kulturní centrum rozšířené o přístavbu kavárny a amfiteátru. Více


APAG Pardubice - TP1 - HTÚ

Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice

Akce APAG PArdubice byla rozdělena na dvě části. V první části jsme naší firmou realizovali hrubé terénní úpravy. Více


APAG Pardubice - TP2 - Generální dodavatel

Investor: APAG Elektronik s.r.o. - Pardubice

Předmětem druhé etapy, kterou jsme realizovali ve sdružení s firmou Chládek a Tintěra, Pardubice, je novostavba výrobního areálu (na výrobu a vývoj elektronických systémů pro automobilový průmysl) s výrobní a administrativní částí, včetně doprovodné infrastruktury, parkovacích a skladovacích ploch. Více


Hasičská zbrojnice Praha 17 - Řepy

Investor: Hlavní město Praha, Městská část Praha 17

Novostavba HZ je čtvercového půdorysu založená na železobetonových pasech a desky. Jedná se o třípodlažní objekt s plochou střechou. Zastavěná plocha je 622m2, zastavěná plocha zpevněných ploch je 607m2 a obestavěný prostor je 7 500m3. Více


MĚLNÍK - dostavba kanalizace

Investor: CGM Czech a.s.

Předmětem byla dostavba kanalizačních stok v rámci stavebního celku SO 01 včetně šachet, odboček, kompletních zemních prací apod. Realizovali jsme kanalizační stoky v ulicích Trojická, Kokořínská, Zemědělská, Šeříková a Liliová. Více


První
1 2 3 4 5
Poslední