Revitalizace bytových domů

Úspěšně se nám daří reagovat na stávající poptávku trhu při realizaci těchto prací zvýšenou akceschopností v rámci zavádění nejnovějších technologií a použití moderních strojních zařízení. To vše nám umožňuje uspokojit stoupající zájem o provedení zakázek z řad vlastníků panelových domů. Kvalifikovaný a sehraný tým našich pracovníků prokázal svou připravenost, profesionalitu a přizpůsobivost k potřebám současného stavebního trhu. Spektrum služeb v této oblasti zahrnuje nejen realizaci revitalizace panelových domů, ale také pomoc při zajišťování veškerých podkladů spojených se žádostí o přidělení příslušných dotačních prostředků.


Reference

Stavební úpravy bytového domu Na Drážce 1561-1563 v Pardubicích

Investor: Společenství vlastníků, Na Drážce 1561-1563, Pardubice

Předmětem realizace byla generální revitalizace panelového domu, spočívající především v provedení kontaktního zateplovacího systému, zateplení a hydroizolaci ploché střechy, kompletní výměně výplní otvorů a rekonstrukci lodžií. Více


1

Stavební úpravy bytového domu č.p. 1301-1308 v ulici Mandysova, Hradec Králové

Investor: Společenství vlastníků jednotek Mandysova 1301-1308, Hradec Králové

Předmětem realizace byla kompletní revitalizace panelového domu, spočívající především v provedení kontaktního zateplovacího systému, zateplení a hydroizolaci ploché střechy, částečné výměně výplní otvorů, zateplení stropu suterénu a rekonstrukci lodžií. Více


1 2
Poslední