Revitalizace bytových domů

Úspěšně se nám daří reagovat na stávající poptávku trhu při realizaci těchto prací zvýšenou akceschopností v rámci zavádění nejnovějších technologií a použití moderních strojních zařízení. To vše nám umožňuje uspokojit stoupající zájem o provedení zakázek z řad vlastníků panelových domů. Kvalifikovaný a sehraný tým našich pracovníků prokázal svou připravenost, profesionalitu a přizpůsobivost k potřebám současného stavebního trhu. Spektrum služeb v této oblasti zahrnuje nejen realizaci revitalizace panelových domů, ale také pomoc při zajišťování veškerých podkladů spojených se žádostí o přidělení příslušných dotačních prostředků.


Reference

První
1 2